top of page

KARUNA OOSTENDE

20 Hulpmiddelen om aandacht en welzijn
te bevorderen en stress te verminderen 

Gezien de vele strategieën is het moeilijk haalbaar om die allemaal tegelijk toe te passen. Je kan er wel regelmatig enkele kiezen, uittesten, oefenen en eventueel integreren in je leven.

1. Vereenvoudig je leven, kies je prioriteiten en ga voor minder kwantiteit en meer diepgang.


2. Reduceer input van nieuws, sociale media en beperk de tijd die je voor een scherm spendeert. Zoek gerichte informatie en blijf niet endless en doelloos scrollen.
 

3. Herbron in kunst als deelnemer of toeschouwer (toneel, muziek, plastische kunst, literatuur, dans,…).
 

4. Herbron in de natuur (tuin, park, bos, polders, strand, zee,…).
 

5. Doe minstens 2 à 3 x 30 à 60 minuten  per week matig intensieve lichaamsbeweging (wandelen, joggen, dansen, fietsen, zwemmen, yoga,…).
 

6. Zoek en onderhoud contacten met positieve, begripvolle, inspirerende mensen.
 

7. Voer eenvoudige fysieke en huishoudelijke taken met aandacht uit (was opplooien, groenten snijden/koken, schoonmaken, in de tuin werken, de vuilnisbak buiten zetten,…)
 

8. Mediteer dagelijks (mindfulness van de ademhaling en van het lichaam, vriendelijk open gewaarzijn, meditatie op liefdevolle vriendelijkheid en mededogen,…).
 

9. Als je neiging hebt tot piekeren, kies een “piekermoment” uit en stel het piekeren uit tot dat moment. Beperk de duur tot bijvoorbeeld 15 à 30 minuten.
 

10. Doe dagelijks een (kleine) spontane goede daad (iemand die verloren lijkt de weg wijzen, voorrang verlenen in het verkeer, de deur openhouden voor een onbekende, een praatje doen met een eenzame buur, iemand helpen met boodschappen of verhuizen,…).
 

11. Engageer je in vrijwilligerswerk of in een vereniging.
 

12. Oefen in het opmerken, benoemen van en je verheugen in de kwaliteiten van andere mensen, ook bij de mensen met wie je het moeilijker hebt.
 

13. Oefen in het begrijpen, respecteren en niet automatisch (ver)oordelen van het perspectief, de visie en de gedragingen van andere mensen, ook zij die erg verschillen of tegengesteld zijn van jezelf.
 

14. Sluit je aan bij een filosofische of religieuze beweging of een NGO.
 

15. Kijk met verwondering en bewondering naar het leven, de mens, de natuur, de werking van je geest.
 

16. Geniet, vind vreugde en tevredenheid in alledaagse kleine dingen.
 

17. Werk om te leven, maar leef niet om te werken (tenzij je werk je passie of je roeping is). Laat je geluk niet bepaald worden door professioneel succes of sociale status.
 

18. Laat je geluk niet afhangen van anderen, maar deel je geluk altijd met anderen.
 

19. Bij de keuze en het uitvoeren van activiteiten, stel je de vraag of het bijdraagt tot innerlijke verrijking, inspiratie, zingeving, geluk van jezelf en anderen of het eerder afstompend, verdwazend, zinloos, schadelijk is voor jezelf en anderen op kort en/of lang termijn.
 

20. Blijf oog hebben voor het breder, universeel perspectief, de hele mensheid die met vallen en opstaan streeft naar welzijn en liefde, de samenhang en verbondenheid met al de andere levende wezens, de aarde en alle elementen in de eindeloze ruimte.

 

Dr Diedrik De Mulder

 

bottom of page