top of page

KARUNA OOSTENDE

Voornaamste indicaties

- Overmatige psychische stress

- Piekeren

- Hervalpreventie van recidiverende depressies

- Overdreven perfectionisme
- Slaapstoornis

- Omgaan met emotionele impact van een chronische ziekte (bv: kanker, chronische pijn, hypertensie,...)

- Langdurige rouw, omgaan met (niet recente) verlieservaring 

Psychische voordelen van de beoefening

- Betere emotionele regulatie

- Grotere cognitieve flexibiliteit en verbeterde aandacht

- Groter bewustzijn en herkenning van emoties, gedachtenpatronen en reactietendensen 

- Verminderde impulsiviteit

- Verhoogde perceptie en appreciatie van de lichamelijke sensaties 

- Beter prioriteiten stellen, meer handelen in overeenstemming met je waarden en fundamentele
  levensdoelen

- Zorgzamer zijn naar jezelf en anderen

- Bevorderen van verbondenheid, verwondering, innerlijke tevredenheid en vervulling

Voornaamste contra-indicaties

- Ernstige, acute depressie

- Psychotische stoornis

- Actief misbruik van alcohol of andere middelen

- Niet gestabiliseerde bipolaire stoornis

- Onbehandelde, complexe psychische trauma's

- Obsessief compulsieve stoornis 

- Onbehandelde, ernstige ADHD

- Frequente paniekaanvallen

 

 

Als u bij uw huisarts, een psycholo(o)g(e) of psychiater in behandeling bent voor psychische moeilijkheden, overlegt u best met hem/haar of een mindfulness cursus voor u op dit moment aangewezen is. In geval van twijfel mag u mij hierover ook contacteren. 

Een mindfulness en compassietraining kan een onderdeel zijn van een psychotherapeutisch proces, maar is geen vervanging voor een medische behandeling of een individuele psychotherapie. 
 

bottom of page