top of page

KARUNA OOSTENDE

Geduld

Men moet geduld hebben
met het onopgeloste in het hart
en proberen de vragen zelf lief te hebben,
als ontoegankelijke ruimtes,
als boeken, geschreven in een volkomen onbekende taal.
Wanneer men die vragen leeft,
leeft men misschien geleidelijk, zonder het te merken,
op een ongewone dag
het antwoord.

Rainer Maria Rilke

bottom of page