top of page

KARUNA OOSTENDE

Universele Liefde

 

Terwijl ik zelf toevlucht neem in geluk en vrede, 
Wens ik dat alle wezens gelukkig en in vrede mogen zijn. 

 

Wat voor levende wezens er ook zijn,

Zwak of sterk, allen zonder uitzondering, 
of ze nu lang zijn, of groot zijn,

middelmatig, kort, klein of fors, 

 

Zichtbaar of onzichtbaar, 
of ze ver weg leven of dichtbij, 
Al geboren of naar geboorte strevend - 

Mogen alle wezens gelukkig zijn. 

 

Laat de een de ander niet vernederen,

en niemand minachten, waar dan ook,

laat men elkaar geen leed toewensen

uit boosheid of uit vijandigheid. 

 

Zoals een moeder

haar enige zoon

met haar leven zou beschermen, 

 

Zo moge men tegenover alle wezens

een onbegrensde geest ontplooien

en liefde tegenover de hele wereld. 

Laat men grenzeloze liefde ontwikkelen in alle richtingen,

naar omhoog, naar beneden en rondom,

vrij van haat en afkeer. 

Boeddha

(uit de Karaniya Mettā Sutta)

 

bottom of page