top of page

KARUNA OOSTENDE

Rust in het hier en nu

Rust in het hier en nu.
Reik neer naar het centrum
waar de wereld niet ronddraait
en neem deze heilige vrede op.

Voel opluchting elke cel overspoelen.


Niets te doen.
Niets te zijn buiten wat je nu al bent.
Niets te ontvangen
buiten wat zonder inspanning stroomt
van mysterie naar vorm.

Niets om van weg te lopen of naartoe te lopen.
Enkel deze adem,
gewaarzijn zichzelf kennend als belichaamd zijn.
Enkel deze adem,
gewaarzijn dat ontwaakt in waarheid.

Danna Faulds

Settle in the here and now

Settle in the here and now.

Reach down into the center

where the world is not spinning

and drink this holy peace.

 

Feel relief flood into every cell.

Nothing to do.

Nothing to be but what you are already.

Nothing to receive but what flows effortlessly
from the mystery into form.

 

Nothing to run from or run toward.

Just this breath,

awareness knowing itself as embodiment.

Just this breath,

awareness waking up to truth.”

Danna Faulds

bottom of page